Projekt Kolonin
 

PROJEKT KOLONIN, ett kulturhistoriskt konstprojekt om Sveriges kolonialhistoria på ön
St. Barthélemy i Västindien (1784 – 1878).

I sommar väcks den gamla svenska kolonin St. Barthélemy till liv igen på Kungliga Djurgården. En liten ö i Djurgårdsbrunnsviken koloniseras med en kopia av ett hus från svensktidens St. Barthélemy. Huset levandegörs med värdar som berättar om St. Barthélemy och den för många okända svenska kolonialhistorian.

Berättelsen om St. Barthélemy är komplex och mångfacetterad. Den innehåller många olika ingredienser såsom exploatering, slavhandel, krig och sjöröveri men också samhällsbyggande, frihandel, religionsfrihet, samexistens mellan kulturer och drömmen om ”den nya världen”.

- VARFÖR vet så få att Sverige hade en koloni i Västindien och varför pratar vi inte mer om det?

- HUR påverkar det koloniala arvet vår kulturella identitet?

- VILKA paralleller finns mellan dagens och kolonialhistoriens samhällen?

PROJEKT KOLONIN bjuder in till diskussion kring dessa frågor. I dialog med värdarna, genom föreläsningar och kommenterande programverksamhet är förhoppningen att nya tankar om historia, mångfald och kulturell identitet ska väckas!

PROJEKT KOLONIN har initierats och drivs av Fredrik Helander, konstnär och
Fredrik Pettersson, arkitekt.

PROJEKT KOLONIN vill rikta ett stort tack till alla bidragsgivare, sponsorer och samarbetspartners:

 
 
 
 
Tack till
 

Stephan Hruza - Julian Hruza - Per Tingbrand - Lena Jonsson - Elise Magras - Familjen Dufau - Alpar Asztalos - Tove Bellingham - Åsa Pettersson - Roger Richter - Cortina Lange Hasse Jordan - Sofia Enbom - ÅWL Arkitekter - Lena Jutdal - Karin Günther - Maria Nyman Gunnar Björkman - Ulla-Britt de Marchi - Anders Karlsson - Delegationen för mänskliga rättigheter - Integrations och jämställdhetsdepartementet - Franska Ambassaden - Wiklunds Åkeri - Barbro Åberg - Faunafest - Jenny Lind - Andreas Hammar Fritz Quasthoff - Peter Andersson - Erik Wijkström - Anders Nordenson Björn Peters - Pierre Bramstedt - Martin Edfeldt - Kerstin Helander - Anni Gustafsson - Katrin Hellers - Guro Hustad Stugu - vänner, familjer och alla er som har trott på oss och hjälpt oss på vägen.

TUSEN TACK!