Länkar
 

Bidragsgivare, sponsorer och samarbetspartners:

Kungl. Djurgårdens förvaltning
Stockholms Stads Kulturförvaltning
Stiftelsen Framtidens Kultur
Stockholms läns landsting
Sjöhistoriska museet

Flickorna Helin & Voltaire
Candyland
S:t Barthélemy turistinformation
Svenska S:t Barthélemysällskapet
Helge Ax:sons stiftelse

Alcro
Flytkraft 
Byggfabriken
Stephan Hruza

 

Publikationer:

Dagens Nyheter
Sveriges Television
Sveriges Radio
Konsten
Interactingarts