Om Oss
 

Projekt Kolonin är ett samarbete mellan Fredrik Helander, konstnär/frilansande curator och Fredrik Pettersson, arkitekt/formgivare. Fredrik och Fredrik träffades genom sitt gemensamma intresse för kultur och historia när de under flera år säsongsarbetade som museivärdar på Skansens kulturhistoriska avdelning.
Där började de diskutera den bild av Sverige och vår kulturhistoria som de i rollen av museivärdar levandegjorde för Skansens besökare. Diskussionen utmynnade i en vilja att uppdatera den rådande bilden av Sveriges historia. Idén föddes att visa på andra, mer okända delar av vår historia, och visa upp en mer komplett och nyanserad bild av vår bakgrund. En bild som skulle kunna öppna upp för en ny syn och nya sätt att tänka kring vår kulturella identitet och historiska bakgrund.

 
 
 
 
Fredrik Helander  Konstnär och frilansande curator
 

Fredrik Helander föddes 1971 i Munktorp och växte upp i Örebro. Sedan 11 år är Fredrik bosatt och verksam i Stockholmsområdet. 2001 avslutade Fredrik sin utbildning till konstnär vid Konstfacks Institution för fri konst. Sedan dess har Fredrik arbetat med egna konstnärliga projekt och deltagit i utställningar på bl.a. Liljevalchs, Moderna Museet och Candyland i Stockholm. Sedan 2001 arbetar Fredrik även som frilansande curator till en början med utställningsprojekt i hemmiljö, ”Hemma hos; Fredrik”.
Därefter har han arrangerat konst- och designutställningar i Sverige och utomlands, bl.a. på Dunkers kulturhus i Helsingborg, Gallerian i Stockholm och senast med en alternativ
designutställning i New York. Sedan november 2006 är Fredrik medlem i det nya ateljéhuset WIP:sthlm i Årstaberg, Stockholm.

Mer information om Fredrik Helander finner du på: www.fredrikhelander.se - www.wipsthlm.se

 
 
 
 
Fredrik Pettersson  Arkitekt och formgivare
 

Fredrik Petterson föddes 1972 i Lund och är uppvuxen där. Fredrik har sedan 12 år tillbaka, bott, studerat och varit verksam i Stockholm. Fredrik har genomgått Arkitektutbildning på KTH Stockholm (examen 2003) och gått Möbelformgivarlinjen på Carl Malmstens Skola (examen 2000). Fredrik har även studerat ett år på arkitekturskolan ETSAB Barcelona och gjort MFS/SIDA-projekt i Durban, Sydafrika. Fredrik är anställd på ÅWL arkitekter sedan tre år tillbaka. www.awlark.se