Om Projekt Kolonin
 

Hur väljer vi att minnas vår egen historia och varför är vissa delar av den bortglömd? Delar av Sveriges historia är för många helt okänd och fortfarande känner få svenskar till att Sverige mellan åren 1784 -1878 koloniserade den västindiska ön S:t Barthélemy.

Projekt Kolonin är ett kulturhistoriskt projekt som med ett fritt konstnärligt förhållningssätt vill lyfta fram och berätta om svensk kolonialhistoria, en del av den glömda historien som inte alltid ryms i historieböckerna. Genom projektet vill vi från ett historiskt perspektiv väcka frågor och diskussion om vårt samtida mångkulturella samhälle och inspirera till en öppen diskussion kring historia, mångfald och kulturell identitet.
Berättelsen om S:t Barthélemy är exotisk och spännande och i Projekt Kolonin vill vi sätta griller i huvudet på publiken och väcka deras fantasi. Vi vill inspirera till ett ifrågasättande av den svenska historieskrivningen och ge näring åt nya tankar och perspektiv på vår samtida världsbild. Genom historien kan man förstå mer om både sig själv och samhället omkring.

Under sensommaren 2007 väcks den forna svenska kolonin S:t Barthélemy till liv igen, inte i Västindien utan på en liten ö i Djurgårdsbrunnsviken strax utanför Skansen i Stockholm. Där på ön kommer en kopia av ett historiskt bostadshus från svensktidens S:t Barthélemy att uppföras och inredas. Projektet har inspirerats av Skansen i sin berättarteknik om historien. Liksom på Skansen levandegörs historien i Projekt Kolonins byggnad genom att ett levandsöde från tiden och platsen gestaltas i byggnaden. Värdar i tidstypiska kläder arbetar i byggnaden och levandegör historien för besökarna.
Den tid som kommer att gestaltas är 1870-talet, det sista årtionde som ön var svensk och berättelsen utgår från Selma Milanders livsöde. Selma var den sista svenska invånaren på ön och en mycket intressant och spännande person

 
”Foto från ön på byggnaden från St. Barthélemy”
 

Huset från S:t Barthélemy kommer att fungera som en katalysator för en programverksamhet som genom utställningar, föreläsningar och aktiviteter fördjupar frågorna och vidgar begreppen kring projektets olika delar. En skärmutställning i anslutning till ön kommer i ord och bild att beskriva S:t Barthélemy och dess historia, samt informera om Projekt Kolonin och dess samarbetspartners.

Programverksamheten kommer framför allt att ta plats på och intill ön, men även på andra platser i Stockholm, som exempelvis på konstgalleriet Candyland. Dagtid är byggnaden på ön öppen och bemannad av värdar som iklädda historiska kläder, levandegör och berättar om S:t Barthélemy och dess historia. Värdarna kommer i sin dialog med besökaren även föra in samtalen på aktuella frågeställningar om kultur- och identitetsbegrepp som öppnar upp för nya tankar och förhållningssätt till både historia och samtiden. Inbjudna gäster kommer också att medverka på ön genom hantverk, musik, samtal, workshops m.m.

Projekt Kolonins hemsida (www.kolonin.com) kommer att under utställningsperioden fungera som ett forum och en interaktiv anslagstavla där besökare kan hämta aktuell information om programverksamheten och personligen kunna kommentera projektet.