Platsen
 

Platsen för huset från S:t Barthélemy och projektets genomförande är den lilla ö som finns i Djurgårdsbrunnsviken, Rosendalsvägen 14, strax utanför Skånska gruvan på Kungl. Djurgården. Från fastlandet kommer en bro av flytbryggor att anläggas ut till ön så att man enkelt kan ta sig fram och tillbaka och besöka huset.

Ön är konstgjord och anlades i samband med Stockholmsutställningen 1897. På ön och på stranden runt omkring byggdes då det medeltida gamla Stockholm upp i miniatyr och levandegjordes av statister klädda i dräkt. Under denna tid av nyvaknat nations-
och historieintresse anlades i på Djurgården även friluftsmuseet Skansen (1891)
och Nordiska Museet.

Med Projekt Kolonin sluts cirkeln och ön återfår sin ursprungliga funktion som plats för levandegörandet av vår historia. 

Även om Projekt Kolonin inte kommer att vara en formell del av Skansens verksamhet har projektet lånat mycket inspiration från Skansen som idémässig referens.

Projektet kommer också genom sin fysiska lokalisering upplevas i relation till Skansen.
 
 
 
St. Barthélemy
 

St. Barthélemy, eller St. Barth som det även kallas ligger i mellersta Västindien nära öarna St. Kitts och Nevis, Guadeloupe, St. Martin och Antigua. Ön är bara 24 km2 stor eller lika stor som Visingsö i Vättern eller Lidingö i Stockholm. Huvudstaden, Gustavia är den enda staden på ön och för övrigt finns det landsbygd med små samhällen. Ön är ursprungligen en vulkanö och kraftigt kuperad, vilket inte är ovanligt bland öarna häromkring.

St. Barth har idag närmare 10 000 innevånare och är en fransk ö som administreras från Guadeloupe. Ön behandlas av Frankrike som en kommun och har sin egen borgmästare.

Klimatet på St. Barth är tropiskt året om. Medeltemperaturen ligger på ca 27oC med en högsta temperatur på ca 35oC, vattentemperaturen är ungefär 26o C året om. I september till november kan stormar och i värsta fall orkaner drabba ön.

Tidigare livnärde man sig främst på jordbruk och fiske, men i dag har turismen blivit den klart största inkomstkällan. Det kommer årligen över 200 000 besökare till ön, de flesta är från USA och Frankrike.

Sverige och svenskar är mycket välkomna och omtyckta på St. Barthélemy, utanför Hôtel de Ville hänger dagligen den svenska flaggan vid sidan av St. Barthélemys egen flagga och den franska.

www.googlearth.com sökord gustavia